Stillevens   GERD RENSHOF  Still lives

GERD RENSHOF 

Stillevens – Still lives

Voorgangers

Op elfjarige leeftijd bracht Renshof in zijn eentje een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

Hij was uiteraard enorm onder de indruk van alle schilderijen die daar hingen, maar er was één schilderij waar hij een keer of vijf naar terug ging. Het werd toen toegeschreven aan de omgeving van Rembrandt, tegenwoordig aan Jan Lievens. Het was een stilleven met grote oude boeken, een broodje en een tinnen kan.

In de hele kunstgeschiedenis zijn er weinig stillevens met boeken als hoofdonderwerp, zeker in verhouding met andere voorwerpen. Terwijl boeken voor onze cultuur als drager en verspreider van kennis en inzichten zo belangrijk zijn.

De meeste schilderijen waar boeken op voorkomen beelden een persoon af, met boeken op de achtergrond of in hun hand. Er zijn schilderijen van bibliotheken of stillevens met een meerdere objecten waarbij boeken een ondergeschikte rol vervullen. Stillevens met het boek als hoofdonderwerp zijn er weinig. Er zijn maar een paar schilders die dit incidenteel gedaan hebben. Schilders uit de 16e en 17e eeuw die het boek vereeuwigd hebben zijn Sebastiaan Stosskopff ( 1597- 1657)en Jan Davidszn. de Heem ( 1606 – 1683).

Een prachtige variatie op het boek is het schilderij van Guiseppe Arcimboldo (1457 – 1525), waarbij de boeken een portret vormen.

Na de 17 eeuw is de Amerikaan William M. Hartnett (1848 – 1892) de schilder van het oude boek, alhoewel hij vooral bekend is geworden met zijn trompe l’oeils met muziekinstrumenten.

Ook de huidige generatie schilders gebruikt het boek als onderwerp maar weinig. De meeste stillevenschilders maken wel eens gebruik van het boek in een compositie, maar als hoofdonderwerp gebeurt het weinig. Henk Helmantel heeft dit een aantal keren gedaan. In Engeland werkt de aquarellist Jonathan Wolstenholme, die op verrassende en humoristische wijze het boek als onderwerp gebruikt. De bekende Engelse aquarellistte van architectuur, Sandra Walker, heeft het oude boek als tweede onderwerp. In Australië werkt de kunstenares Victoria Reichel die het hedendaagse boek op fotografische wijze schildert. Het is erg mooi werk. www.victoriareichelt.com

Met zijn specialisme : boeken in olieverf, blijkt Gerd Renshof uniek.

 

Jan Lievens, 1607-1674, 
Books, 1620-1630

Sebastian Stosskopf, 1597- 1657

Jan Davidsz. de Heem, 1606-1683,
Books, 1628

Giuseppe Arcimboldo, 1527-1593,
The Librarian, 1566

William Hartnett,1848-1892,
Music and literature, 1878

Master of the annuciatie of Aix 
1425-1450

Georges de la Tour, 1593-1652,
detail of Maria Magadalena, about 1640

Giuseppe Arcimboldo, 1527-1593,
The Librarian, 1566