Stillevens   GERD RENSHOF  Still lifes

GERD RENSHOF 

Stillevens – Still lifes

disclaimer

Gerd Renshof, rechthebbende van deze site, neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Gerd Renshof is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit deze samengestelde site.

Gerd Renshof heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Voorwaarden van Gerd Renshof die zijn opgenomen in deze website.

Op raadpleging van deze en iedere aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina, onze voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing.

Privacy Statement
De gegevens die door Gerd Renshof ingevuld worden, worden geregistreerd conform de wet persoonsregistratie en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde kunstwerken op de juiste plaats van bestemming te bezorgen en bij uitleen de werken weer op te halen. Gerd Renshof gaat zeer zorgvuldig met de gegevens van anderen om en worden niet aan derden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de andere.